Vaše stavebniny na kraji Stupavy

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT • NAJNIŽŠIE CENY • NAJLEPŠÍ PRÍSTUP
INFOLINKA: 0905 606 598, 02 / 381 035 87
stavebný materiál a zmesi hutnícky a spojovací materiál elektroinštalačný materiál
skruže a kanalizačné systémy voda, plyn, kúrenie ohybáreň betonárskej ocele krajn - EXPO


Názov projektu: Podpora inovačnej kapacity spoločnosti KRAJN s.r.o.


Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti KRAJN s.r.o. zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu vyrovnania, strihania, obojstranného ohýbania kotúčovej ocele a manipulácie s materiálom. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 4 nových zamestnancov, ako aj k organizačnej inovácii. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 45% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.