Vaše stavebniny na kraji Stupavy

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT • NAJNIŽŠIE CENY • NAJLEPŠÍ PRÍSTUP
INFOLINKA: 0905 606 598, 02 / 381 035 87
stavebný materiál a zmesi hutnícky a spojovací materiál elektroinštalačný materiál skruže a kanalizačné systémy voda, plyn, kúrenie ohybáreň betonárskej ocele

HUTNÍCKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Z jokle
STN 11 343
Rozmerová norma STN 42 69 40bhb1b2 h1h2t Hmotnosť
kg/m
55 34 15 15 4 4 2,0 2,67
85 34 15 15 4 4 2,0 3,61

L jokle


STN 11 343
Rozmerová norma STN 42 69 40bhcd tHmotnosť
kg/m
70 34 55 4
40 34 25 4

T jokle

bhCd eft Hmotnosť
kg/m
55 34 25 4 15 15 2,0 2,67
85 34 55 4 15 15 2,0 3,61