Vaše stavebniny na kraji Stupavy

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT • NAJNIŽŠIE CENY • NAJLEPŠÍ PRÍSTUP
INFOLINKA: 0905 606 598, 02 / 381 035 87
stavebný materiál a zmesi hutnícky a spojovací materiál elektroinštalačný materiál skruže a kanalizačné systémy voda, plyn, kúrenie ohybáreň betonárskej ocele

STAVEBNÝ MATERIÁL A ZMESI

Murovacie a omietkové zmesi
Lepidlo špeciál 115Mrazuvzdorné stavebné lepidlo ur?ené na lepenie fasádnych dosiek z penového polystyrénu a minerálnej vlny pri realizácii kontaktného zateplenia budov a pre vytváranie vrchnej výstužnej stierky pre tento izolant. Výborné na prekrytie problematických miest muriva alebo bežných omietok pri sú?asnom vkladaní armovacej tkaniny. Je vhodné pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Sp??a technické kritériá smernice ETAG 004.


Balenie: 40 kg
Paleta 1400 kg


Cementový poter 30Na zhotovenie združených (pripojených) a plávajúcich poterov, ur?ených na položenie podlahovej krytiny (dlažba, parkety, plávajúce podlahy, PVC, koberce a pod.). Zhotovený poter môže slúži? ako finálna vrstva. Ideálny na plochy, kde sú požiadavky na vyššie pevnosti (podlahy v pivniciach, garážach, skladovacích halách, diel?ach a pod.).


Balenie: 40 kg
Paleta 1400 kg


Vnútorný štuk 33Na tradi?né jemné povrchové úpravy jadrových podkladových omietok. Ur?ený na ru?né nanášanie vo vnútornom prostredí.


Balenie: 30 kg
Paleta 1200 kg


Murovacia malta na pórobetón 61Cementová lepiaca malta ur?ená na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu. Na objednávku sa dodáva i v bielom prevedení.


Balenie: 25 kg
Paleta 1200 kg


Penetrácia akrylát-silikón farebná ASN cNa úpravu podkladov pred aplikáciou akrylátových a silikónových pastovitých omietok, akrylátových a silikónových fasádnych farieb, Kerzaštuku a minerálnych omietok (vrátane sadrových). Spo?ahlivo spev?uje podklad, zabra?uje pred?asnému vyschnutiu vrchnej omietky a zvyšuje jej súdržnos? s podkladom. Zjednocuje krytie fasádnych farieb. Široká ponuka farebných odtie?ov (vo farebnom prevedení je odporú?aná pod ryhované omietkové štruktúry).


Spotreba: 0,15 – 0,25 L/m2
Balenie: 5, 15 L