Vaše stavebniny na kraji Stupavy

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT • NAJNIŽŠIE CENY • NAJLEPŠÍ PRÍSTUP
INFOLINKA: 0905 606 598, 02 / 381 035 87
stavebný materiál a zmesi hutnícky a spojovací materiál elektroinštalačný materiál skruže a kanalizačné systémy voda, plyn, kúrenie ohybáreň betonárskej ocele

SKRUŽE A KANALIZAČNÉ SYSTÉMY

Odvodňovacie žlaby


TOP - kombiartikel PE-PP žľab s krytom
RECYFIX®STANDARD 100 kombiartikel trieda B 125


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
RECYFIX STANDARD 100, odvod?ovací ž?ab typ 01 s pozinkovaným pororoštom oká 30/10, tr. B 125 a aretáciou 1000 160 135 5,20 49 41220
RECYFIX STANDARD 100, odvod?ovací ž?ab typ 010 s pozinkovaným pororoštom oká 30/10, tr. B 125 a aretáciou 1000 150 185 6,60 42 41222

art.41220

art.41222


RECYFIX®STANDARD 100 kombiartikel trieda C 250


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
RECYFIX STANDARD 100, odvod?ovací ž?ab typ 01 s GUGI - liatinovým pororoštom ?iernym, oká 20/30, tr. C 250 a aretáciou 1000 160 135 7,70 49 40234
RECYFIX STANDARD 100, odvod?ovací ž?ab typ 010 s GUGI - liatinovým pororoštom ?iernym, oká 20/30, tr. C 250, s aretáciou 1000 150 185 8,60 42 40299
RECYFIX STANDARD 100, odvod?ovací ž?ab typ 01 so štrbinovým liatinovým krytom ?iernym, štrbiny 80/14, tr. C 250 a aretáciou 1000 160 135 8,20 49 40233
RECYFIX STANDARD 100, odvod?ovací ž?ab typ 010 so štrbinovým liatinovým krytom ?iernym, štrbiny 80/14, tr. C 250 a aretáciou 1000 150 185 9,10 42 40298

art.40234

art.40299

art.40233

art.40298


RECYFIX®STANDARD 100 príslušenstvo


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
RECYFIX STANDARD 100, odtoková vpus? s plastovým košom na ne?istoty, s pozinkovaným pororoštom 30/10, tr. B 125 a aretáciou 500 160 419 5,50 28 41229
RECYFIX STANDARD 100, odtoková vpus? s plastovým košom na ne?istoty, s GUGI - liatinovým pororoštom ?iernym oká 20/30, tr. C 250 500 160 419 6,00 28 40259
RECYFIX STANDARD 100, odtoková vpus? s plastovým kalovým košom, so štrbinovým liatinovým krytom, štrbina 80/14, ?ierny, tr. C 25 500 160 419 6,20 28 40258
RECYFIX STANDARD ?elná stena kombinovaná z PE-PP s nátrubkom DN 70, typ 01 - 160 135 0,10 - 40281
?elná stena kombinovaná z PE-PP s nátrubkom DN 70, typ 010 - 149 185 0,10 60 40283

art.41229

art.40259

art.40258

art.40281

art.40283


RECYFIX®PLUS 100 kombiartikel trieda D 400


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
RECYFIX PLUS 100, odvod?ovací ž?ab typ 01 s GUGI - liatinovým roštom ?iernym, oká 20/30, tr. D 400 a aretáciou 1000 160 135 8,60 49 40370
RECYFIX PLUS 100, odvod?ovací ž?ab typ 01 s liatinovým štrbinovým krytom, ?iernym, tr. D 400 a aretáciou 1000 160 135 11,10 49 40371
RECYFIX PLUS 100, odvod?ovací ž?ab typ 010 s GUGI - liatinovým roštom ?iernym, oká 20/30, tr. D 400 a aretáciou 1000 160 185 9,50 42 40390
RECYFIX PLUS 100, odvod?ovací ž?ab typ 010 s liatinovým štrbinovým krytom. štrbina 6 mm, tr. D 400 a aretáciou 1000 160 185 11,50 42 40391

art.40370

art.40371

art.40390

art.40391


RECYFIX®PLUS 100 príslušenstvo


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
RECYFIX PLUS 100, Odtoková vpus? s liatinovým pororoštom GUGI, oká 20/30, tr. D 400 a aretáciou 500 160 421 6,60 28 40355
RECYFIX PLUS 100, Odtoková vpus? s košom na ne?istoty, s ?iernym so štrbinovým liatinovým krytom tr. D 400 a aretáciou 500 160 421 7,60 28 40393
?elná stena kombinovaná z PE-PP s nátrubkom DN 70, typ 01 - 160 135 0,10 - 40281
?elná stena pre typ 010 - - 185 0,04 - 40282

art.40355

art.40393

art.40281

art.40282


RECYFIX®PRO 100 kombiartikel trieda B 125


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
RECYFIX PRO 100 Typ 01 ž?ab s GUGI-plastovým (PA-GF) ?iernym pororoštom, oká 20/30, tr. B 125,s aretáciou 1000 160 151 4,10 49 47035
RECYFIX PRO 100 Typ 075 ž?ab s GUGI-plastovým (PA-GF) ?iernym pororoštom, oká 20/30, tr. B 125, s aretáciou 1000 160 75 4,70 91 47032

art.47035

art.47032


RECYFIX®PRO 100 kombiartikel trieda C 250


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
RECYFIX PRO 100 Typ 01 ž?ab so štrbinovým krytom FIBERTEC, štrbina 9 mm, ?ierny, tr. C 250, s aretáciou 1000 160 151 4,10 49 47055
RECYFIX PRO 100 Typ 010 ž?ab so štrbinovým krytom FIBERTEC, štrbina 9 mm, ?ierny, tr. C 250, s aretáciou 1000 160 201 4,60 49 47060

art.47055

art.47060


RECYFIX®PRO 100 príslušenstvo


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
RECYFIX PRO 100 Odtokový vpust s plastovým košom na ne?istoty a GUGI-plastovým (PA-GF) ?iernym pororoštom, oká 20/30, tr. B 125, 500 160 438 5,80 28 47053
RECYFIX PRO 100 Odtokový vpust s plastovým košom na ne?istoty a štrbinovým krytom FIBERTEC, štrbina 9 mm, ?ierny, tr. C 250, s a 500 160 438 5,00 28 47054
?elná stena Typ 01 - 160 160 0,10 900 47091
Kombinovaná ?elná stena z PE-PP plná / nátrubok DN 70/100 pre typ 010 - 149 202 0,10 60 47093

art.47053

art.47054

art.47091

art.47093


RECYFIX®GREEN STANDARD


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
RECYFIX GREEN STANDARD zatráv?ovací panel zelený, typ 1, z HD - PE 387 334 38 0,70 282 40000

art.40000


RECYFIX®GREEN STANDARD príslušenstvo


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
RECYFIX GREEN STANDARD zna?kovací bod biely - - 38 - - 40015
RECYFIX GREEN SUPER, kotviaci klinec z ABS-plastu 250 - - - 600 40020

art.40015

art.40020


RECYFIX®GREEN SUPER zatrávňovací panel
LINEFIX®STANDARD obrubníky


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
LINEFIX STANDARD, obrubník z PE-PP 1500 80 45 0,70 20 43110

art.43010


LINEFIX®SUPER obrubníky


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
LINEFIX SUPER, obrubník z pozinkovanej ocele 1500 20 175 2,8 10 43210
LINEFIX SUPER, obrubník z nerezovej ocele 1500 20 175 2,8 270 43230

art.43210

art.43230


FASERFIX®STANDARD E 100 žľaby bezspádové
FASERFIX®STANDARD E 100 žľaby so spádom dna 0,6 %


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel


FASERFIX®STANDARD E 100 kryty, pojazdné os. vozidlami


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
FASERFIX STANDARD 100 E, štrbinový pozinkovaný kryt 75/9, pojazdný osobnou dopravou 1000 158 21 2,30 300 6270

art.6270


FASERFIX®STANDARD E 100 kryty trieda B 125


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
FASERFIX STANDARD 100 E, pozinkovaný pororošt, oká 30/10, tr. B 125 1000 158 20 3,40 250 6280

art.6280


FASERFIX®STANDARD E 100 kryty trieda C 250


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
FASERFIX STANDARD 100 E, GUGI - liatinový pororošt ?ierny, oká 20/30, tr. C 250 500 158 14 3,20 286 6267

art.6267


FASERFIX®STANDARD E 100 príslušenstvo


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
Odtoková vpus? s plastovým kalovým košom 500 160 480 41,40 16 6253
Odtoková vpus? s kalovým košom z pozink. ocele 500 160 480 42,40 16 6290
?elná stena plná, pozink, typ 01 - 160 140 0,30 - 6290
?elná stena z pozinkovanej ocele, typ 010 - 160 194 0,40 - 6291
Aretácia k štrbinovým krytom FASERFIX STANDARD 100 - - - 0,10 - 5090
Aretácia k liatinovým krytom FASERFIX STANDARD 100 - - - 0,10 - 5095

art.6253

art.6255

art.6290

art.6291

art.5090

art.5095


FASERFIX®SUPER KS 100 žľaby bezspádové
FASERFIX®SUPER KS 100 žľaby so spádom dna 0,6 %


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel


FASERFIX®SUPER KS 100 kryty trieda C 250


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
FASERFIX SUPER KS 100, FIBRETEC štrbinový kryt ?ierny, štrbina 9 mm, tr.C 250 1000 149 - - - 8098
FASERFIX SUPER KS 100, štrbinový liatinový kryt ?ierny, šírka štrbín 14 mm, tr. C 250 500 149 20 3,40 264 8064

art.8098

art.8064


FASERFIX®SUPER KS 100 kryty trieda D 400


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
FASERFIX SUPER KS 100, štrbinový liatinový kryt ?ierny, šírka štrbín 14 mm, tr. D 400 500 149 20 3,60 264 8063

art.8063


FASERFIX®SUPER KS 100 kryty trieda E 600


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
FASERFIX SUPER KS 100, GUGI - liatinový pororošt ?ierny, oká 20/30, tr. E 600 500 149 20 4,00 264 8079
FASERFIX SUPER KS 100, štrbinový liatinový kryt ?ierny, šírka štrbín 14 mm, tr. E 600 500 149 20 4,00 264 8062

art.8079

art.8062


FASERFIX®SUPER KS 100 kryty trieda F 900


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
FASERFIX SUPER KS 100, štrbinový liatinový kryt ?ierny, šírka štrbín 14 mm, tr. F 900 500 149 20 4,50 264 8061

art.8061


FASERFIX®SUPER KS 100 príslušenstvo


NázovDĺžka mmŠírka mm Výška mmHmotnosťks / paletaartikel
FASERFIX SUPER KS 100, odtoková vpus? s pozinkovaným košom na ne?istoty 500 160 500 50,00 16 8053
FASERFIX SUPER KS 100, odtoková vpus? s plastovým košom na ne?istoty 500 160 500 49,00 16 8052
?elná stena z pozinkovanej ocele , typ 01 - 160 160 0,40 - 8081
?elná stena z pozinkovanej ocele , typ 010 - 160 214 0,50 - 8082
?elná stena z pozinkovanej ocele , typ 020 - 160 274 0,60 - 8083

art.8053

art.8052

art.8081

art.8082,8083